عنوان : کریاس: پایگاه تخصصی ادبیات پارسی
آدرس اینترنتی : http://www.keryas.ir
توضیحات :
کریاس ، فرصتی برابر برای به اشتراک گذاردن شعر ، داستان ، یادداشت و نقد برای ایرانیان. میزبان خود شمایید - پایگاه تخصصی اینترنتی ادبیات پارسی - keryas.ir
کلمات کلیدی :
داستان، یادداشت، نقد، شعر، ادبیات فارسی، ادبیات پارسی، ادبیات، شعر آیینی، حماسی، معرفی کتب، معرفی کتاب، تازه های ادبیات، نویسندگان روشن فکر، شاعران، نویسندگان
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1886