عنوان : مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
آدرس اینترنتی : http://www.raad-charity.org
توضیحات :
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سال ۱۳۶۳ به عنوان یک موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی تاسیس شد خیریه رعد با هدف ارائه خدمات رایگان آموزشی و حمایتی به معلولین جسمی – حركتی جهت اتكاء بیشتر به خویشتن و حضور موثر و فعال در اجتماع فعالیت دارد
کلمات کلیدی :
خیریه رعد، صفحه اصلی، صفحه، مجتمع خیریه رعد، مجتمع نیکوکاری رعد، کمک به موسسات نیکوکاری، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، خیره های استان تهران، موسسه خیریه، موسسات خیریه، امور خیریه، کمک به معلولین، خیریه مردمی، سایت خیریه رعد، موسسه رعد، مجتمع رعد، پایگاه اطلاع رسانی مجتمع خیریه رعد، پایگاه اطلاع رسان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، سایت مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، معلولین ایران، سازمان ngo، انجمن غیردولتی، سمن، سازمان مردم نهاد، سازمان غیردولتی، تشکل غیردولتی، گروه غیردولتی تشکل های غیردولتی، سازمان های غیردولتی، انجمن غیردولتی، انجمن غیر دولتی، سازمان غیردولتی، سازمان غیر دولتی، تشکل غیر دولتی، تشکل غیردولتی، غیردولتی، خیریه، خیریه ها، تشکلهای غیردولتی، خیریه های غیردولتی، سازمانهای غیردولتی، فهرست سازمانهای مردم نهاد، لیست سازمان های مردم نهاد، کانون های غیردولتی، انجمن غیردولتی، سمن، سازمان مردم نهاد، سازمان غیردولتی، تشکل غیردولتی، فهرست، لیست، گروه غیردولتی تشکل های غیردولتی، سازمان های غیردولتی، انجمن غیردولتی، انجمن غیر دولتی، سازمان غیردولتی، سازمان غیر دولتی، تشکل غیر دولتی، تشکل غیردولتی، غیردولتی، خیریه، خیریه ها، تشکلهای غیردولتی، خیریه های غیردولتی، سازمانهای غیردولتی، فهرست سازمانهای مردم نهاد، لیست سازمان های مردم نهاد، کانون های غیردولتی، لیست تشکل های مردمی، فهرست وب سایت ها، فهرست خیریه ها، مؤسسات خیریه، مؤسسات غیردولتی، مراکز غیردولتی، لیست تشکل های مردمی، خیریه ها، مؤسسات خیریه، مؤسسات غیردولتی، مراکز غیردولتی
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1199