عنوان : موسسه خیریه مهر امام هادی (ع)
آدرس اینترنتی : http://www.imamhadi.com
توضیحات :
موسسه مهر امام هادی - شماره ثبت 1025-ادرس:قم خیابان ارم کوچه 20 پلاک 38-02517830298
تکفل اینترنتی ایتام - صدقات - کمک به فقرا و مستمندان

کلمات کلیدی :
ایتام، تکفل، صدقه، یتیم، خیریه، مهر، اهلبیت، هادی، فقیر، عشق، مستضعف، خیرین، نیازمند، شیعه، مشارکت، کمک
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1706