عنوان : شرکت رهروان سپهر اندیشه
آدرس اینترنتی : http://www.rsa.co.ir
توضیحات :
شرکت رهروان سپهر اندیشه، در سال 1381، به عنوان شرکتی دانش بنیان، با هدف فعالیت تحقیقاتی بر روی پروژه‌های مهندسی برق و الکترونیک با ایده محوری حفاظت از منابع آب، مخصوصاً منابع آب زیرزمینی، با استفاده از روش‌های نوین اندازه گیری و کنترل برداشت تاسیس شد.
کلمات کلیدی :
شرکت رهروان سپهر اندیشه
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2729