عنوان : knowclub(كانون دانش)
آدرس اینترنتی : http://www.knowclub.com
توضیحات :
اینجا محلی است كه در آن آخرین اخبار علمی – فرهنگی – ورزشی – اقتصادی ؛ مقالات علمی و فنی و آخرین نرم افزارهای روز؛ ارائه شده
کلمات کلیدی :
مدیریت، عمران، اینترنت، فیزیك، پزشكی، باستان شناسی، اقتصاد، دین و فلسفه، تربیت بدنی، اندیشمندان، مقالات، هوا فضا، علوم اجتماعی، *nix، كشاورزی، مكانیك، ادبیات و فرهنگ، SQL، انجمن دانشجویان مكانیك
تعداد دفعات بازدید از لینک : 3057