عنوان : تاریخ ایرانیان در این روز
آدرس اینترنتی : http://www.iranianshistoryonthisday.com
توضیحات :
در این سایت به مرور مهمترین وقایع تاریخ ایران در هر روز درج می‌شود. نگاهی گذرا به بخش‌هایی از تاریخ ملل، اندیشه ها و بزرگان جهان از دیگر مطالب آن است.
کلمات کلیدی :
تاریخ ایرانیان;تاریخ ایران;نوشیروان كیهانی زاده
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2350