عنوان : ایران ترجمه
آدرس اینترنتی : http://www.irantarjomeh.com
توضیحات :
welcome to iran tarjomeh www.irantarjomeh.ir The first web site rendering ready-made scientific, university translated texts for Iranian university students all over the country covering many university topics and texts in different fields including: Electronics & Electricity, Biology, Textile, Family planning, Accounting, Pharmacy & Medicine, Chemistry, Computer, Technical & Engineering, Physics, Telecommunication, Metallurgy, Agriculture, Mechanics, Architecture, Management & Economy, Sport, etc

computer کامپیوتر translate translator سایت مرجع تحقیقات دانشگاهی، علمی و پژوهشی و در اغلب رشته های دانشگاهی : حسابداری بیولوژی زیست شناسی شیمی كامپیوتر آمار مهندسی ساختمان معماری الكترونیك تنظیم خانواده مدیریت مكانیك پزشكی متالورژی فیزیك برق الكتریسیته اجتماعی ورزش فنی مهندسی مخابرات ارتباطات منسوجات خرید مقاله دانلود مقاله

سایت ایران ترجمه اولین وب سایت ارائه دهنده خدمات ترجمه بصورت مقاله های آماده عرضه دانشگاهی، علمی و پژوهشی - خدمات ترجمه مشاركتی هم اكنون بعنوان راهكاری برای بهره گیری گروهی از امكانات ترجمه حرفه ای - لطفا به بخش ترجمه مشاركتی مراجعه فرمائید

کلمات کلیدی :
iran tarjomeh scientific university translated texts for Iranian university Electronics & Electricity Biology Textile Family planning Accounting Pharmacy & Medicine Chemistry Computer Technical & Engineering Physics Telecommunication Metallurgy Agriculture Mechanics Architecture Management Economy Sport، ، computer کامپیوتر translate translator تحقیقات دانشگاهی، علمی و پژوهشی حسابداری بیولوژی زیست شناسی شیمی كامپیوتر آمار مهندسی ساختمان معماری الكترونیك تنظیم خانواده مدیریت مكانیك پزشكی متالورژی فیزیك برق الكتریسیته اجتماعی ورزش فنی مهندسی مخابرات ارتباطات منسوجات خرید دانلود
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2250