عنوان : کاشی مسعود ایران
آدرس اینترنتی : http://www.masoudtile.ir
توضیحات :
کاشی مسعود ایران در سال 1362 تاسیس و در سال 1380 در راستای تحقیق شعار انگیزه ای فراتر از اندیشه به بهره برداری رسید. تحقق این هدف میسر نبود مگر اینکه مجموعه کاشی مسعود ایران به خانواده کاشی مسعود ایران تبدیل می شد و این خانواده با تلاش همگانی در راستای اهداف عالیه شرکت قدم نهاد و افتخاراتی را به ارمغان آورد. برای مکانیزم بخشیدن به اهداف این واحد در سال 1380 اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نمود و در همان سال موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 گردید. تلاش بی وقفه این خانواده منجر به چهاربار واحد نمونه کیفی استاندارد و در سالهای 80 و 83و 84و 87 و سه بار واحد نمونه استانی در سالهای 82و85و87 گردید...
خط مشی
 شرکت کاشی مسعود ایران تولید کننده انواع کاشی کف لعابدار مطابق استاندارد ملی ایران توسعه پایدار را در گرو توجه همزمان به کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت کار دانسته و مقاصد وجهت گیری کلی خود را در قالب اهداف زیر ترسیم نموده است :
الف ) درک انتظارات تمامی طرفهای ذینفع وتلاش درجهت افزایش رضایت آنان
ب ) تلاش در جهت توسعه کمی وکیفی محصول
ج) تلاش درجهت افزایش سهم بازار وصادر نمودن محصولات تولیدی
د) پیشگیری از آلودگی محیط زیست بخصوص آلودگی هوا وآب
ه ) پیشگیری از بروز حوادث کار وارتقاء سطح ایمنی وبهداشت محیط کار
و ) جلوگیری از اتلاف منابع وتلاش در جهت بهینه سازی مصرف انرژی
شرکت کاشی مسعود ایران استقرارنظام مدیریت یکپارچه را به عنوان نشانه احترام سازمانش به نوع بشر برگزیده ودر این راستا راهبرد این شرکت برای نیل به اهداف اصلی خود بشرح زیر تعیین گردیده است :
1) طراحی ، ایجاد ، استقرارونگهداری یک سیستم یکپارچه مدیریت بر اساس مدل های ISO 9001:2008، ISO 14001: 2004 ،OHSAS 18001: 2007 و همچنین اسقرار سیستمISO 10002: 2004
2) افزایش مشارکت کارکنان
3) بکارگیری فن آوریهای دوستدار وسازگار با محیط زیست
4) پایبندی به قوانین والزامات مرتبط با سازمان
5) بهبود مداوم عملکرد فرایندهای سیستم مدیریت یکپارچه
6) در نظر گرفتن خواسته های مشتری به عنوان اولویت اول سازمان و تسهیل در رسیدگی به شکایات و درخواست مشتریان جهت افزایش رضایت آنان
مدیریت شرکت با استقبال از پیشنهادات موثر همکاران محترم انتظار دارد با تشریک مساعی صمیمانه در راستای اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و بهبود عملکرد فرایندهای سازمان همت گمارند . در این راستا آقای مهندس اسلامی بعنوان نماینده مدیریت در سیستم مدیریت یکپارچه مسئول حصول اطمینان از عملکرد صحیح این سیستم در سازمان می باشند این خط مشی به منظور همگامی با اهداف متعالی شرکت در زمانهای مورد نیاز مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .

کلمات کلیدی :
مسعود، کاشی مسعود، masoud tile، application.title، وبسایت رسمی کاشی مسعود ایران
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1984