عنوان : پیماب
آدرس اینترنتی : http://www.peymab.com
توضیحات :
سد سازی و ساخت تونل و سدهای بتنی، خاکی، ساخت سازه توسط شرکت پیماب فعال
کلمات کلیدی :
سد سازی، سد بتنی، خاکی، ساخت سازه، تونل سازی، شرکت پیماب، راهسازی
تعداد دفعات بازدید از لینک : 395