عنوان : شرکت کانور تجارت
آدرس اینترنتی : http://www.canoor.com
توضیحات :
شرکت کانور تجارت، یک شرکت بازاریابی است که فعالیتها و عملکردهای متعددی را راهبری می‌‌نماید. دانش و تجربه در بازاریابی و تجارت بین‌المللی، این شرکت را قادر میسازد که مهمترین نیازهای مشتریان و شرکای تجاری خود را پاسخ دهد. این شرکت محدوده وسیعی از فعالیتهای اقتصادی بازار و صنعت - شامل خدمات بازرگانی، کشاورزی، دام، ساختمانی و سایر صنایع خدماتی و تولیدی را پوشش می‌دهد. شرکت کانور تجارت در کنار شما می‌‌ماند، با شما همکاری می‌کند تا اطمینان یابد که پروژه شما به موقع و در سقف مالی‌ خودتان به نتیجه می‌رسد. روشهای نوین و منابعی که این شرکت در اختیار دارد، موفقیت شما را تضمین می‌کند. محدوده وسیع خدمات این شرکت با محدوده وسیع درخواستهای مخاطبینش هماهنگی‌ کامل دارد. شرکت کانور تجارت به "روابط دو جانبه تجاری" می‌‌اندیشد که رمز موفقیت در بازار است.
کلمات کلیدی :
شرکت کانور تجارت
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1656