عنوان : شركت عمارت سازان ایرانیان
آدرس اینترنتی : http://www.emaratsazan.ir
توضیحات :
شركت عمارت سازان ایرانیان با استفاده از مهندسین فنی (عمران، معماری، تاسیسات) و متخصصین مدیریت و بازرگانی مجرب در سال گذشته تحقیقات و مطالعات وسیعی را در زمینه فن آوری نوین ساختمان آغاز نمود و در سال 1386 موفق به اخذ رتبه دوم مدیریت واجرا از وزارت مسكن و شهرسازی گردید.

استراتژی این شركت استفاده از فن آوری نوین ساخت و ساز از جمله سیستم های قالب تونلی و پیش تنیده به منظور كاهش زمان ساخت و استحكام بیشتر سازه و امكان نظارت دقیق بر روی سیستم و همچنین پائین آوردن قیمت تمام شده تا حد امكان می باشد.

پیش بینی مدیران این شركت با توجه به نزدیک شدن قیمت تمام شده بین روشهای سنتی و مدرن وهچنین مازاد تقاضا در بازار و نیازهای آینده بخش مسكن مؤید این مطلب است كه ساختو ساز با روشهای جدید به زودی جایگزین روش های سنتی خواهد گردید.

موضوع فعالیت شركت
1- اجرای پروژه های ساختمانی و انبوه سازی مسكن
2- اجرا با سیستم قالب تونلی و پیش تنیده

کلمات کلیدی :
شركت عمارت سازان ایرانیان
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2262