عنوان : شرکت مهندسین آتین سازه
آدرس اینترنتی : http://www.atinsazeh.com
توضیحات :
شرکت مهندسین آتین سازه در سال ۱۳۷۲ و با شماره ثبت ۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۳۸۱۰ تاسیس گردید و در ابتدا با هدف فعالیتدر زمینه ابنیه و راهسازیو ساخت و سرمایه گذاری در پروژه های انبوه سازی مسکن آغاز به کار نمود و با افزایش تعـداد و وسعت پـروژه ها در اقصی نقاط کشـور و همچنین راه اندازی بخش پیمانکاری شرکت ، هم اکنـون در کلیـه زمینـه های ساخت و سـاز از سرمایه گـذاری ، طراحی و اجـرا گرفته تا بهـره برداری به صورت کلید در دست در پـروژه های مختلف خصـوصی و دولتی، مشغـول به کار می باشد و با توجه به پرسنـل متخصص و مجــرب، توانایی انجاـم پـروژه های عمرانی و ساختمانی با بهترین کیفیت را دارا می باشد .

گواهی ها و عضویت ها :
- گواهی صلاحیت و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن با شماره ۱۰۵۸-۸۱-۱۰۰ با رتبه یک مدیریت انبوه سازی
- یکی از بنیانگذاران انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
- عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با شماره ۵۲۸۲۳ح ۱۰
- عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با شماره ۳۰۲
- عضویت در انجمن ( سندیکا ) شرکتهای ساختمانی با شماره ۵۵۲
- عضویت در اتاق بازرگانی با شماره عضویت ۳۲۱۰۰۷۰۸ و شماره کارت بازرگانی ۱۰۴۶۰۰۵۳۸۱۰
- شماره شهرسازی ۲۰۹۰۱۳۳۹
- احراز رتبه شایسته طبق الگوی Q.F.D از سازمان مسکن و شهر سازی
- عضو انجمن صنفی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی استان تهران
- عضو اتاق های بازرگانی ایران و آلمان و ایران و فرانسه

کلمات کلیدی :
شرکت مهندسین آتین سازه
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2755